Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal i skuldportföljen Nr.1

Vi hjälper er med de finansiella nyckeltalen!

Group_7_colored_BG-4

Ta del av vår utbildande serie om finansiella nyckeltal!

Vi har förstått att redovisningen av nyckeltal kan väcka många frågor. I två artiklar riktar vi därför fokus mot de finansiella nyckeltal som finns i skuldportföljen. Vi går igenom varje nyckeltal och visar på exempel för hur de bör användas, så att du sedan kan använda de på bästa sätt i rapporteringen. Eftersom fastighetsbolagen är särskilt påverkade av förändringar på räntemarknaden börjar vi direkt med de nyckeltal som kan kopplas till räntekostnad och ränterisk. I denna artikel får du läsa om bland annat duration och optionalitet, men också räntetäckningsgrad som fått stor uppmärksamhet den senaste tiden.

I den andra delen av serien får du möjlighet att fördjupa dig i de nyckeltal som rör finansieringskostnad och finansieringsrisk.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret och ta ett steg mot en mer effektiv rapportering!

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret här till höger och ladda ner vår guide för finansiella nyckeltal i skuldportföljen.

Ladda ner vår guide för finansiella nyckeltal i skuldportföljen - Nr.1