Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal i skuldportföljen Nr. 2

Vi hjälper er med de finansiella nyckeltalen!

Group_7_colored_BG-4

 

Läs den andra artikeln i vår utbildande serie om finansiella nyckeltal!

Den här gången kommer vi att titta närmare på nyckeltal kopplade till finansieringskostnad och finansieringsrisk. Vill du istället läsa om de nyckeltal som går att relatera till räntekostnad och ränterisk rekommenderar vi dig att läsa den första artikeln, Finansiella nyckeltal i skuldportföljen Nr.1 - Räntekostnad och ränterisk.

 

Vår utbildande serie: Finansiella nyckeltal i skuldportföljen

Vi har förstått att redovisningen av nyckeltal kan väcka många frågor. I två artiklar riktar vi därför fokus mot de finansiella nyckeltal som finns i skuldportföljen. Vi går igenom varje nyckeltal och visar på exempel för hur de bör användas, så att du sedan kan använda de på bästa sätt i rapporteringen. I den andra delen avhandlas finansieringsrisk och finansieringskostnader, där vi går igenom aktuella nyckeltal som kapitalförfallostruktur och LTV.

Ladda ner artikeln genom att fylla i formuläret och ta ett steg mot en mer effektiv rapportering!

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret här till höger och ladda ner den andra delen av vår utbildande serie som rör finansiella nyckeltal i skuldportföljen.

Ladda ner vår guide för finansiella nyckeltal i skuldportföljen - Nr. 2