Nordkap Webinar - Prognostisera framtida räntekostnader i Nordkap!

Prognostisera framtida räntekostnader i Nordkap! 🎥

Inflationen har stigit till den högsta nivån på flera decennier. Som ett brev på posten har därför också penningpolitiken bytt riktning och Riksbanken har börjat höja räntan. Vi befinner oss därmed mitt i ett ränteläge där Riksbanken planerar att fortsätta höja räntan samtidigt som de låga långa räntorna vi har vant oss vid de senaste åren har stigit. Till exempel har kostnaden för att binda räntan med en 10 årig ränteswap stigit med 1,5 % sedan årsskiftet. 

Nordkaps finansspecialist, Johanna Sanderi, har över 10 års erfarenhet från räntemarknaden från Nordea Markets och Norm Finanspartner och har under åren hjälpt många fastighetsbolag med deras skuldhantering och räntekostnader. I det här webinariet kommer hon gå igenom allt man ska tänka på när man gör en räntekostnadsprognos.

Under webinaret kommer Johanna att gå igenom följande:

  • Hur gör man en räntekostnadsprognos i Nordkap?
  • Vad är skillnaden på en budgetprognos och likviditetsprognos?
  • Att tänka på vid strategitester och special simuleringar.
  • Marknadens prissättning av framtida räntor
  • Uppläggning av egen räntetro.
Det här webinaret hölls 2022-06-01

 

Fyll i formuläret för att streama det inspelade webinaret!