Webinar - Så kan fastighetsbolag hantera internlån smidigt i en komplex bolagsstruktur

Webinar - Så kan fastighetsbolag hantera internlån smidigt i en komplex bolagsstruktur

 

I ett fastighetsbolag administreras ofta flera mellanhavanden och interna reverser mellan bolagen, vilket gör hanteringen och redovisningen av de interna lånen komplex. Ofta finns lånedatan samlad i flertalet excelark, vilket gör det svårt att få en bra översikt på internlånen och det är ofta en tidskrävande uppgift att sköta den löpande redovisningen av dessa. Låt oss ändra på det! 

På Nordkap har vi fokuserat på att bygga nya och förbättrade funktioner för att stötta de utmaningar som fastighetsbolagen har med sina interna lån. Titta på vårt inspelade webinar för att lära dig mer!

Malin och Johanna från Nordkap går bland annat igenom:

  • Bolagshanteringen och möjligheten att själv administrera sina egna motparter direkt i systemet.
  • Självbetjäningen av bokföringen. Du som kund kan själv sätta upp alla bokföringsinställningar kopplat till internlånen och spegla hur de ska bokföras ner i dotterbolagen.
  • Kapitalisering- och delbetalning av upplupen ränta på internlån.
  • Intern räntebas.

Detta webinar hölls 2022-11-08

 

Se det inspelade webinaret här!