Webinar - Rapportering av finansiella risker i Nordkap

Rapportering av finansiella risker i Nordkap 🎥

Johanna Sanderi, finansspecialist på Nordkap, har gått igenom vad du behöver tänka på för att tackla de utmaningar som följer det nya marknadsläget. Här riktas fokus mot kvartalsrapporteringen.

I detta webinar går vi tillsammans igenom de rapporter som finns i Nordkap med fokus på den information som behövs just till kvartalsrapporteringen:

  • Nyckeltal som snittränta, räntebindningstid och kapitalbindningstid
  • Räntekostnadsprognos och räntekänsligheten vid 1 % skift av marknadsräntan
  • Ränteswapparnas påverkan på snittränta och räntebindningstid
  • Ny funktionalitet för certifikat och obligationer i budgetrapporten
  • Marknadsvärden på swappar i Nordkap

Detta webinar hölls 2022-09-30

 

Fyll i formuläret för att streama det inspelade webinaret!